عوامل موثر بر کیفیت آثار حجمی در فضا های شهری

در یک پژوهش بررسی شد؛

عوامل موثر بر کیفیت آثار حجمی در فضا های شهری

امروزه در بسیاری از فضا های عمومی، با حجم وسیعی از عناصر و آرایه هایی مواجه هستیم که در موارد بسیاری به شهروندان دیکته می شود و نهایتا زمینه ساز اغتشاش بصری فضا های شهری می شود و آشفتگی قوه بصری بینندگان خود را فراهم می آورد.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری هیاهو، برای رسیدن به شناختی صحیح از هنر مجسمه سازی شهری و درک جایگاه مطلوب آن در شهرها، نیاز است که در ابتدا تعریفی از فضا های شهری به عمل آید و اینکه اصولا کدام فضا های شهری برای طراحی و اجرای احجام شهری مناسب تر است؟

پیشتر در گزارشی با عنوان «مجسمه؛ از اغتشاش بصری تا زیباسازی شهری» تلاش کردیم به نسبت بین مجسمه و شهر و همچنین موضوعاتی چون کیفیت و کارکرد مجسمه های شهری تهران بپردازیم. این گزارش بخش دومی است از نتایج استخراج شده از مقاله «بررسی عوامل موثر در کیفیت مجسمه سازی شهری» که توسط محسن موسیوند (دکتری پژوهش هنر) نگارش شده است. موسیوند در این پژوهش به واکاوی این موضوع پرداخته است که در سطح یک شهر، فضا های گوناگونی می توان یافت؛ از فضا های خصوصی و خانوادگی تا فضا های عمومی که کیفیت مجسمه های ساخته شده در فضاهای عمومی رابطه مستقیم با روان و روحیه شهروندان دارند.

* فضاهای عمومی شهری چه فضاهایی هستند؟

فضا های عمومی فضا های قابل دسترس و چندمنظوره است که از قلمرو های انحصاری خانوار و فرد قابل تمایز است

در این مقاله آمده است که فضا های عمومی شهر ها به جای آنکه با فضای خصوصی و صمیمی ارتباط داشته باشد تقریبا در همه جا و در همه زمان ها به عنوان مکان هایی خارج از مرز های فردی یا گروه های کوچک قرار داشته، به طوری که بین فضا های خصوصی واسط بوده است و برای انواعی از اهداف نمادین و واقعی به کار گرفته می شود.

بنابراین از دیدگاه تشریحی، فضا های عمومی فضا های قابل دسترس و چندمنظوره است که از قلمرو های انحصاری خانوار و فرد قابل تمایز است. از دیدگاه هنجاری این فضا ها اگر توسط مسیولین دولتی ایجاد و مدیریت شود عمومی تلقی می شود، به طوری که کل مردم را مخاطب قرار می دهد و به روی همه باز است و توسط همه اعضای جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. 

در ادامه باید گفت فضا های عمومی شهرها، فضا هایی است متعلق به همه شهروندان و محل تردد و بهره گیری عموم مردم، بنابراین در امر طراحی و برنامه ریزی شهری باید مورد توجه موکد باشد. در شهر ها فضا های بسیاری را می توان یافت که زیر عنوان کلی فضا های عمومی قرار می گیرد که برخی از مهمترین آن ها عبارت است از: میدان ها، پیاده روها، فلکه ها، زیرگذرها، پارک و بوستان ها و غیره.

مجسمه

* نگاه درمانی و التیام بخش هنر شهری 

موسیوند در این مقاله به این موضوع اشاره می کند که هر کدام از فضا های عمومی شهری، با توجه به نوع کاربری و مشخصات کالبدی و شهرسازانه خود، حاوی ویژگی ها و نیز دربرگیرنده ملزومات، عناصر و پدیده هایی مطلوب یا غیرمطلوب است. امروزه در بسیاری از فضا های عمومی، با حجم وسیعی از عناصر و آرایه هایی مواجه هستیم که در موارد بسیاری به شهروندان دیکته می شود و نهایتا زمینه ساز اغتشاش بصری فضا های شهری می شود و آشفتگی قوه بصری بینندگان خود را فراهم می آورد.

یکی از ضرورت های حضور احجام شهری، کمک به بخشی از نابسامانی های بصری در فضا های عمومی است

به زعم این پژوهشگر یکی از ضرورت های حضور احجام شهری، درواقع کمک به بخشی از این نابسامانی های بصری در فضا های عمومی است؛ و این مهم درواقع حاکی از نگاه درمانی و التیام بخش هنر مجسمه سازی شهری است. اما درواقع این تمام آنچه که از این هنر انتظار می رود و در عمل هم دیده می شود، نیست؛ و اصولا الزام خلق این آثار، صرفا به این دلیل نیست.

*پیکربندی مجسمه سازی شهری   

از نظر موسیوند معمولا در زمینه طراحی و ساخت یک مجسمه شهری، ابتدا با فضایی که توسط دیگران ـ طراحان شهری، معماران، شهرسازان و… ساخته و مهیا شده، روبرو می شویم. به عبارتی در بیشتر موارد این هنرمند مجسمه ساز است که باید خود و اثر حجمی خود را با فضای محیطی که در اختیار وی است، هماهنگ سازد.

این پژوهشگر می نویسد در معدود مواردی ابتدا هنرمند است که با قدرت و استقلال کامل اثر خود را می آفریند و فضای محیطی و پیرامونی، پس از خلق مجسمه شهری و متناسب با آن، طراحی و ایجاد می شود و درواقع این فضای شهری است که باید خود را با یک مجسمه شهری وفق دهد و تعریف کند. اما در اکثر موارد هنرمند با فضای ازپیش ساخته و تعیین شده سروکار دارد.

در مجموع بررسی این مقاله؛ عوامل و فاکتور هایی که در میزان کیفیت آثار حجمی در فضا های شهری موثر و با اهمیت است را می توان این گونه دسته بندی کرد:
1.     بررسی آثار حجمی از لحاظ فرم و شکل
2.     ارتباط آثار حجمی با مکان و فضای محیطی خود
3.     توجه به مواد و مصالح مورد استفاده.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که نتیجه مطلوب و توفیق آمیز در فرآیند مجسمه سازی شهری، ارتباط مستقیمی با عوامل و فاکتورهای چون عدم درک صحیح چگونگی طراحی، اجرا و نصب این آثار است و از این میان برسی های میدانی هنرهای شهری نشان می دهد معضلی که بیشتر خودنمایی می کند، عدم ارتباط مناسب میان فرم و شکل یک حجم شهری با فضای محیطی و پیرامونی آن است.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "عوامل موثر بر کیفیت آثار حجمی در فضا های شهری" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "عوامل موثر بر کیفیت آثار حجمی در فضا های شهری"، کلیک کنید.