جعفریان رئیس سازمان لیگ بسکتبال شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، جعفریان؛ داور، مدرس و ناظر بین المللی و از پیشکسوتان جامعه بسکتبال است که سابقه دبیری فدراسیون را نیز دارد.

رئیس فدراسیون در اولین جلسه مجمع سازمان لیگ، اهمیت فعالیت سازمان لیگ را برای رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی و حرفه‌ای این رشته مورد توجه قرار داد و هم افزایی و همراهی جامعه بسکتبال را برای تحقق اهداف این سازمان مهم برشمرد.

در این جلسه اعضای مجمع به بیان دیدگاه‌های خود برای فعالیت‌های پیش روی این سازمان پرداختند. حمایت از برگزاری حرفه‌ای و منظم لیگ برتر بسکتبال و ایجاد زمینه مناسب برای افزایش کیفیت مسابقات، توجه و حمایت از حقوق باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و داوران نیز مورد تاکید قرار گرفت.

جعفریان رئیس سازمان لیگ بسکتبال شد