تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به عراق می‌رود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در یک سفر ۱۰ روزه برای انجام تمرینات مشترک با کشتی گیران عراقی به این کشور سفر خواهد کرد.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده ملی پوشان کشورمان روز ۲۵ آذرماه راهی کشور عراق می‌شوند و روز ۶ دی ماه نیز به کشور باز خواهند گشت.

علت موافقت فدراسیون کشتی با این اردو حفظ آمادگی کشتی‌گیران کشورمان و همچنین کمک به کشتی سایر کشورها به خصوص کشور همسایه و دوست ایران عراق بوده است.

ملی پوشان در این اردو فعالیت‌های متنوع فرهنگی و زیارتی را در برنامه خود دارند.

https://dailybulletin.ir/13/12/2021/%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1/