«ملاقات با جادوگر» پروانه نمایش گرفت

خبرگزاری مهر:

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم «ملاقات با جادوگر» موافقت کرد.

این فیلم به تهیه کنندگی حمید اعتباریان و کارگردانی جمشید اعتباریان پروانه نمایش گرفت.

«ملاقات با جادوگر» پروانه نمایش گرفت