کتاب «آتش آذربایجان قبل از ظهور» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آتش آذربایجان قبل از ظهور» نوشته مصطفی امیری توسط انتشارات جمکران منتشر شد.

امیری در این کتاب «آتش آذربایجان قبل از ظهور» به بررسی سندی و محتوایی این گزاره پرداخته و می‌خواهد به این پرسش پاسخ بگوید که آیا این گزاره در میراث آینده‌پژوهی مهدوی، به شعله‌های آغاز جنگ جهانی اشاره دارد یا تلمیحی است به نقشه تدارک حمله از سوی دشمن به مناطق شیعی؟

این کتاب اگرچه برای مخاطب عموم تدوین شده، اما با توجه به رعایت قواعد پژوهشی و استانداردهای علمی، برای جامعه نخبگان و اساتید دانشگاه نیز قابل استفاده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

چه بسا «تاکید مجدد» معصوم بر عدم مشارکت در جنگ، تلمیحی باشد به این مسئله که احتمال دارد یکی از طرفین جنگ، شیعه را به مشارکت فعال و مداخله نظامی در این جنگ فرا بخواند، اما نهی و تأکید مجدد امام معصوم هشداری است که کیان شیعه نباید در این جنگ دخالت مستقیم نظامی داشته باشد.

کتاب «آتش آذربایجان قبل از ظهور» نوشته مصطفی امیری در قطع رقعی و در ۹۳ صفحه به قیمت ۳۲,۰۰۰ تومان توسط انتشارات جمکران به تازگی وارد بازار کتاب کرده است.

کتاب «آتش آذربایجان قبل از ظهور» منتشر شد