اصول فقهی اخلاقی پیشران تصمیمات کارگروه سامان دهی مد و لباس خواهد بود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، سید مجید امامی در نشست راهبردی با جمعی از فعالان حوزوی لباس و حجاب و عفاف قم، ظرفیت عظیم جبهه فرهنگی و حوزه های علمیه از ایده و پژوهش تا طراحی و توزیع لباس و حجاب را سرمایه کشور خواند و تاکید کرد: دیگر نباید فرصتی را در شکوفاسازی این رویش ها از دست بدهیم.

وی ضمن تبیین راهبرد سه پایه در مواجه کوتاه مدت با وضعیت حجاب و لباس در کشور، اجرای وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر بدنه دولت در مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را عاجل ترین هدف دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در دوره جدید دانست و گفت: جایگاه کارگروه ساماندهی؛ چندبرابر ارتقاء پیداکرده و دیگر اساسا یک دبیر کارگروه کفاف ماموریت ها را نمی دهد لذا مسئول کارگروه و چهار معاون وی؛ در حوزه های نظارت و ارزیابی، اجرایی؛ پژوهش و نوآوری و نهایتا فرهنگی رسانه ای مستقر می شوند و عهده دار ماموریت ها خصوصا تکالیف مصرح در قانون مجلس  خواهند شد.

امامی گفت: برای پیگیری شورا و جلسات شورای مصوب قانون سال ۸۵ هم یک دبیرخانه چابک داریم و همه این ها ذیل شورای فرهنگ عمومی خدمت خواهند کرد.

وی در پایان در زمینه ایده و برنامه های فوری و نیز متخصصان و همراهان از همه فعالان درخواست کمک و پیشنهاد داشت و اعلام نمود جمعی از فضلای حوزه برای ابعاد فقهی اخلاقی برنامه ها و اقدامات نظارتی وحمایتی کارگروه اشراف و همراهی خواهند داشت.

در این نشست فعالان و فضلا دیدگاه های خود را بیان نمودند.

۱۳۵۲

اصول فقهی اخلاقی پیشران تصمیمات کارگروه سامان دهی مد و لباس خواهد بود