همکاری مردم در مدیریت مصرف مانع از تکرار خاطرات تلخ قطعی گاز شد

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود با اشاره به مدیریت مصرف در منابع طبیعی توسط مردم، نوشت:

«همکاری مردم و دولت در مدیریت مصرف و اجرای برنامه‌هایی از جمله فعالسازی سوآپ گازی از تکرار خاطرات تلخ قطعی گاز در این ایام جلوگیری کرد.همگامی دولت و مردم در همه موضوعات همچون مصرف بهینه گاز و برق تنها راهکار حل مشکلات است که باید استمرار یابد.»


همکاری مردم در مدیریت مصرف مانع از تکرار خاطرات تلخ قطعی گاز شد