کمالوندی: ایران از امروز فرآیند بررسی‌ دوربین‌ها را در کرج آغاز می‌کند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بهروز کمالوندی روز یکشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: ایران از امروز فرآیند بررسی‌های فنی – امنیتی دوربین‌ها را پیش از نصب در کرج آغاز می‌کند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ایران تعویض دوربین های آسیب دیده مجتمع تسای کرج را منوط به پیش شرط کرده بود. انجام بررسی های غذایی امنیتی درباره ابعاد خرابکاری، محکوم کردن این خرابکاری ها از سوی آژانس و بررسی فنی امنیتی دوربین‌ها در ایران پیش از نصب

وی افزود: اقدام داوطلبانه ایران در خصوص صدور مجوز تعویض این دوربین ها نه در قالب یک توافق جدید که پس از حصول این سه پیش شرط صورت گرفت.

کمالوندی: ایران از امروز فرآیند بررسی‌ دوربین‌ها را در کرج آغاز می‌کند