غفوری‌فرد رییس کمیته حقوقی خانه احزاب ایران شد

خبرگزاری ایرنا :

محمدعلی تبرایی دبیر اجرایی خانه احزاب ایران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، گفت: پس از انتصاب سید محمد حسینی دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و رییس قبلی کمیته حقوقی خانه احزاب به عنوان معاون امور مجلس رییس جمهوری،  شورای مرکزی خانه احزاب با تشکیل جلسه به اتفاق آرا محمد حسن غفوری فرد را به عنوان رییس کمیته حقوقی خانه احزاب ایران انتخاب کرد.  

غفوری‌فرد رییس کمیته حقوقی خانه احزاب ایران شد