جهرمی: ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز باید ستاد تسهیل تجارت قانونی باشد

خبرگزاری ایرنا :

«علی بهادری جهرمی» در این پیام تاکید کرده است که رسالت این سازمان صرفا مبارزه با تجارت غیرقانونی نیست، بلکه باید « ستاد تسهیل تجارت قانونی » نیز باشد.

شایان ذکر است که رئیس جمهوری امروز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تلاش کند تجارت قانونی با دیگر کشورها آسان شود، اما در عین حال از صادرات و واردات غیرقانونی جلوگیری کند و زمینه‌ساز تسهیل تجارت باشد.

جهرمی: ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز باید ستاد تسهیل تجارت قانونی باشد