بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، کاوه اشتهاردی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه و تاکید بر ضرورت دفاع همه دستگاه‌ها از لایحه پیشنهادی دولت هر ساله صادر می‌شود.

اشتهاردی افزود: مشخص است که وزرا پس از  صدها ساعت کار کارشناسی زیر مجموعه‌های خود و پس از  ۴۰ ساعت بحث مشترک در ۱۱ جلسه رسمی دولت باید از نسخه جمع بندی شده دفاع کنند.

طی روزهای اخیر برخی کاربران فضای مجازی صدور این بخشنامه را دفاع غیرمنطقی وزرا از بودجه ۱۴۰۱ تلقی کرده بودند درصورتی که صدور چنین بخشنامه ای در دولت های قبل نیز وجود داشته است.

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود

بخشنامه حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب بودجه هر ساله صادر می‌شود