تاکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای سند تحول آموزش پرورش

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، وحید آرایی معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها،  مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در نشست با دانشگاهیان دانشگاه فرهنگیان کشور که به منظور افتتاحیه اندیشکده تربیتی بسیج اساتید آن دانشگاه برگزار شد، گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر اساس نظام تعلیم و تربیت اسلامی تدوین شده است با گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ، متأسفانه درصد اندکی از آن اجرایی شده است.

آرایی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه عملیاتی و ساختار مناسب برای اجرای سند تحول گفت: اجرای کامل شش زیرنظام این سند یعنی؛ برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، راهبری و مدیریت مالی، تأمین فضا و تجهیزات، پژوهش و ارزشیابی باید برای همه سطوح آموزش و پرورش بویژه مدیران و معلمان تبیین شود. 

معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور به چالش­های موجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تأخیر چند ساله در تهیه زیرنظام‌های سند، کلی بودن متن زیرنظام‌ها، فقدان تهیه سازوکار همکاری سایر دستگاه‌ها و عدم تبیین صحیح سند از جمله مشکلات موجود در اجرای سند است.

مسئول اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور بر جهاد علمی مسأله محور و نقش اندیشکده های نهضت استادی بسیج در این زمینه تأکید کرد و گفت: اندیشکده ها باید با تولید بسته سیاستی به حکمرانان در سیاستگذاری نظام مسایل کشور کمک کنند.  

معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور در پایان گفت: اندیشکده تربیتی بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان با تبیین درست و ارائه راهکارهای عملیاتی می‌بایست به صورت جدی به اجرای سند تحول کمک کند.


تاکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای سند تحول آموزش پرورش