رشد ۶۸ درصدی فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اداره کل هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش سه ماهه پاییز خود را منتشر کرد.

براساس این گزارش، برگزاری نشست‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌ها در سه ماهه فصل پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه بهار سال ۱۴۰۰ از رشد ۵۶ درصدی برخوردار بوده است.

همچنین، شرکت در جلسات کمیسیون‌های مجلس در سه ماهه پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه بهار ۱۴۰۰ شاهد رشد ۱۰۲ درصدی بوده است.

گفتنی است، در حوزه پاسخ به درخواست‌های کارشناسی نمایندگان مجلس شاهد رشد ۴۸ درصد در سه ماهه پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه بهار ۱۴۰۰ هستیم.

همچنین در بازه زمانی سه ماهه پاییز ۱۴۰۰ نسبت به ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰ تعداد اظهارنظرهای کارشناسی مرکز در خصوص طرح یا لوایح از رشد ۶۸ درصدی برخوردار بوده است. در نهایت اینکه انتشار مکاتبات و گزارش‌های موردی مرکز در ۲ بازه زمانی فوق یکسان و به میزان ۷۰ گزارش در ۳ ماه بوده است.

https://dailybulletin.ir/15/02/2022/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b6%db%b8-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%87/