نماینده بروجرد: در شرایط کنونی طرح های بدون اولویت کنار گذاشته شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش سیاسی ایرنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز-یکشنبه-مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خودگفت:  فکر و ذکر مسئول تراز انقلاب، کار شبانه روزی برای حل مشکل مردم، بدون رویکرد باندی و منفعت طلبی های سیاسی و زودگذر است،  مسئولان از کارهای نمایشی به شدت برحذر باشند؛ کار علمی و دقیق و از روی اخلاص به هر نتیجه که برسد، برای عموم ملت قابل قبول و معتبر است.

نماینده مردم بروجرد بیان داشت: هر کجا که یک مدیریت انقلابی فعال و پرتحرک و مخلص داشتیم، کار پیش رفته است، ما بن بست نداریم؛ ما می توانیم پیش برویم و باید کمی به خود تحرک بیشتر داده و با برنامه کارشناسی شده حرکت کنیم. در شرایط کنونی باید طرح های بدون اولویت را کنار گذاشته و همگان با تمام وجود به خواسته ها و اولویت های مردم در زمینه های معیشت و اشتغال پرداخته و آن را اولویت اقدامات مجلس قرار دهیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت باید مدیرانی با اعتقاد به اصول در سیره عملی امامین انقلاب از قبیل پایبندی به خطوط اسلام، انقلاب و امام(ره)، تلاش برای اقامه عدالت اجتماعی و به تبع آن هموارسازی راه خدا در مقابل پای مردم انتخاب کند. مدیریت انقلابی و کارآمد داشتن روحیه انقلابی در میان مدیران است؛ مراقب باشیم از مسئولانی استفاده شود که به دنبال کامجویی از قدرت نباشند. عادل و پرتلاش باشند، قاطعیت در عمل داشته باشند، مسئولیت را غنیمت و طعمه دنیا ندانند.

مقصودی اظهار داشت: در کارهایی که دولت در مناطق مختلف انجام می دهد و یا قصد انجام دارد باید بررسی های جدی و مبتنی بر کار کارشناسی انجام شود تا اشکالاتی پیش نیاید. به طور مثال احداث یک طرح در یک منطقه بدون در نظر گرفتن شرایط می تواند اشکالاتی ایجاد کند.

نماینده مردم بروجرد تصریح کرد: فلسفه وجود مجلس و نمایندگان مردم، داشتن دغدغه مردم است، امروز عبور از ساختارهای فسادزا و بده بستان های سیاسی و عبور از مدیران ناکارآمد و حلقه خسته و بسته مدیریتی در تمام سطوح ملت باید برطرف شود. مدیران امروز باید معتقد به گفتمان دولت جوان و انقلابی باشند.

وی افزود: بانیان شرایط موجود در راه تغییر، به نفع مردم عبور کنند. ما در کنار دولت مصمم هستیم و می ایستیم و با مجاهدت و صادقانه تلاش می کنیم.

https://dailybulletin.ir/12/12/2021/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8/