واکسن ضد امیکرون برکت در انتظار تایید سازمان غذا و دارو

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – اصغر عبدلی گفت: برکت پلاس در صورت تایید سازمان غذا و دارو به عنوان دوز تقویت کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نتایج آزمایشات واکسن برکت ضد امیکرون روی حیوانات نشان داد که ۱۰۰ درصد حیوان‌های دریافت کننده این واکسن، آنتی بادی علیه امیکرون داشتند.

واکسن‌های کنونی که در دنیا وجود دارد مانع از ابتلا به سویه‌های جدید مانند امیکرون نمی‌شود و اگر واکسن برای سویه‌های جدید مانند امیکرون طراحی و تولید شود، مانع از ابتلا به سویه‌های جدید هم خواهد شد.

سازمان بهداشت جهانی در دی ماه، ضمن انتشار اطلاعیه‌ای سیاست تکرار دوز‌های بوستر را رویکرد پایداری ندانسته و تولیدکنندگان واکسن را به بروزرسانی واکسن‌ها متناسب با سویه‌های غالب توصیه کرد.

واکسن ضد امیکرون برکت در انتظار تایید سازمان غذا و دارو