یک کردستانی به عنوان مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، دکتر محمد آئینی به‌عنوان مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد.

محمد آئینی، متولد ۱۳۴۹ روستای صندوق آباد از توابع بخش چهاردولی شهرستان قروه در استان کردستان بوده و دارای مدرک دکترای شهرسازی است.

عضویت در هیئت مدیره و رئیس هیأت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران از سوابق اجرایی و تخصصی وی در این حوزه است.

https://dailybulletin.ir/06/12/2021/%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/